tankkauspistoolit

Miksi jäseneksi?

tankkauspistoolit

Avainsanat hyödyistä ovat

 • verkottuminen
 • tiedonvaihto
 • alan yhteisesti sopimat turvallisuuteen vaikuttavat toimintaperiaatteet
 • ennakoiva tiedon saanti säädösten, normien ja standardien muuttumisesta
 • vaikuttaminen lainsäädäntöön ja alan toimintaedellytyksiin

Jäseneksi hakeminen

Öljy- ja Kaasutekniikka ry:n hallitus hyväksyy jäsenet. Yhdistyksen jäsenhakemus on vapaamuotoinen kirjallinen esitys halukkuudesta liittyä yhdistykseen. Hakemuksen voi lähettää esimerkiksi sähköpostilla yhdistykselle osoitteeseen
vesa.raja-aho(@)tsgfinland.fi.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on 500 € ja se veloitetaan kalenterivuosittain. Liittymisvuoden jäsenmaksu muodostuu liittymishetken (hallituksen kokous) jälkeen seuraavien täysien kuukausien perusteella.

Öljy- ja Kaasutekniikka ry

Öljy- ja Kaasutekniikka ry on perustettu 1999. Yhdistys tarjoaa keskustelufoorumin toimijoille, joiden toimiala liittyy hiilivetytuotteiden jakeluun, varastointiin ja käyttöön. Toimijat voivat olla laitteiden, järjestelmien ja kemikaalien valmistajia, maahantuojia, huolto- ja varaosatoimijoita, konsulttiyrityksiä sekä alan palveluntarjoajia, kuten:

 • öljyalan (hiilivetyala) laitetoimittajat
 • huoltoasemalaitteistojen valmistajat ja toimittajat
 • säiliövalmistajat
 • öljynerottimien ja putkistojen valmistajat ja toimittajat
 • autonpesulaitteiden valmistajat ja toimittajat
 • öljy- ja kaasukattilavalmistajat sekä poltinvalmistajat
 • nestekaasutäyttölaitokset
 • alaninsinööritoimistot ja muut palveluntarjoajat
 • voiteluaineiden sekä autonpesukemikaalien valmistajat ja jälleenmyyjät


Yhdistyksen perustaminen koettiin aikanaan tarpeelliseksi, koska laitetoimittajat ja palveluntarjoajat eivät kyenneet silloisessa tilanteessa seuraamaan alan lainsäädännön ja normituksen kehitystä riittävällä tavalla. Suomen EU-jäsenyyden myötä säädös- ja normivalmistelun volyymi oli moninkertaistunut aikaisempaan verrattuna. Laite- ja palvelutoimittajien omien teollisuusliittojen päätehtävänä ei ollut seurata öljy- ja kemikaalialan lainsäädännön ja normiston kehitystä. Lisäksi kaivattiin alan yhtiöiden ja laitetoimittajien ja palveluntuottajien välille keskustelufoorumia, jossa voisi keskustella alan ongelmakohdista, tulevaisuudesta ja sopia alalla yhteisesti noudatettavista turvallisuuteen vaikuttavista toimintaperiaatteista.