Yhdistys

Öljy- ja Kaasutekniikka ry on öljy- ja kaasualan laitevalmistajien sekä palveluyritysten yhteinen yhdistys.

Yhdistys toimii jäsenistön yhteistyöfoorumina sekä edistää alan laitteiden ja palveluiden teknistä kehitystä ja turvallisuutta.

Laitteiden tekninen kehitys ja seuranta

  • öljy- ja kaasualan laitteiden teknisen kehityksen aktiivinen seuranta
  • esimerkiksi huoltoasemalaitteistot, polttoaineiden valmistuslaitteistot ja lämmityslaitteistot sekä varastojen, kuljetuskaluston ja kaasun käsittely- ja käyttölaitteistot
  • osallistuminen öljy- ja kaasualan laitteiden ja laitteistojen standardisointiin

Kemikaalien kehityksen seuranta ja turvallisuuden edistäminen

  • öljy- ja kaasualan erikoistuotteiden teknisen kehityksen seuranta, asiasta tiedottaminen ja aktiivinen yhteistyö
  • esimerkiksi voiteluaineet, liuottimet, rasvat, bitumit, uusiutuvat ja muut uudet polttoaineet
  • öljyalan kemikaalien käsittelyn ja käytön työturvallisuuden kehityksen seuranta ja edistäminen
  • alan ympäristöturvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvien asioiden seuranta ja edistäminen

Tiedotus- ja koulutustoiminta

  • kuluttajaneuvontaa sekä tiedotus- ja koulutustoimintaa jäsenille ja muille alan toimijoille

Viranomais- ja järjestöyhteistyö

  • työskentely yhteistyössä viranomaisten ja muiden elinkeinoelämän järjestöjen kanssa öljy- ja kaasualan laitteiden, erikoistuotteiden ja palveluiden kehittämisedellytysten parantamiseksi ja alaa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi

Ympäristö- ja turvallisuusasioiden kehitysfoorumi

  • yhdistys toimii kehitysfoorumina öljy- ja kaasualan ympäristö- ja turvallisuusasioiden kehittämiseksi käytännönläheisellä tasolla

 

ÖKT:n toiminta toteutuu käytännössä hallitustyöskentelyssä, jossa on mukana yhdistyksen kaikkien jäsenten edustus, sekä eri aihealueiden työryhmissä. ÖKT:n jäsenillä on oikeus hakea mukaan kehityshankkeisiin, joita yhdistyksen ja sen partnerien kautta edistetään.

Miksi Öljy- ja Kaasutekniikka ry:n jäseneksi?

Copyright © 2024 Öljy- ja Kaasutekniikka ry   |   WebDesign: Mekanismi